Valmennusta ja tapahtumia

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot vahvistavat yritystä. 

Organisaatiossa jokaisella on viestintätehtävä. Erityisen vaativa on esimiesten ja asiantuntijoiden viestinnällinen rooli johdon ja henkilöstön välissä. Siksi viestintätaitoja kannattaa opetella, harjoitella ja ylläpitää. 

Paraskaan strategia ei toteudu, jos sitä ei osata pukea ymmärrettävään muotoon ja viestiä koko organisaatiolle. Tästä syystä toimiva sisäinen viestintä, jota valmennusten avulla voidaan selkeästi parantaa, on vähintään yhtä tärkeää kuin ulkoinen ja markkinointiviestintä. Jokaisen yrityksen tärkein markkinointikanava on sen oma henkilökunta. 

Valmentaminen on merkittävä osa Viestintäsalojen palvelukokonaisuutta. Siihen meille antaa valmiudet runsas kokemus, jota on kertynyt niin aiemmasta työelämästämme kuin yrittäjäuraltamme. 

Räätälöimme kaikki valmennuksemme aina asiakasyrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaan. Valmennusten sisältöjä voivat olla muun muassa: kirjoittaminen ja oikeakielisyys, esiintyminen ja esitysten rakentaminen, vuorovaikutustaidot, esimiehen viestinnällinen rooli, tehtävät ja käytännön taidot, kriisiviestintä, median tunteminen ja toiminta median kanssa, strategioiden ja suunnitelmien laatiminen ja jalkauttaminen.

Olemme avuksi myös yrityksen mediasuhteiden hoidossa. Perinteisten lehdistötilaisuuksien lisäksi suosittelemme mm. vapaamuotoisten mediatapaamisten järjestämistä ja mediapalvelun rakentamista. 

Meiltä saat:

  • Viestintä- ja markkinointivalmennukset
  • Lehdistötilaisuudet ja mediatapaamiset
  • Messut, juhlat ja muut markkinointitapahtumat